Cyngor Cymuned Beulah, Ceredigion


Mae Cyngor Cymuned Beulah yn cynnwys pentrefi: Betws Ifan, Beulah, Bryngwyn, Cenarth (y rhan o'r pentref sydd a’r lan Ceredigion o’r afon Teifi), Cwmcou , Llandygwydd a Phonthirwaun. Mae’r cyngor yn gartref i dros 1600 o bobl (Cyfrifiad 2011).


Beulah Community Council's includes the villages of: BeulahBryngwyn, Cenarth (that part of the village that is on the Ceredigion bank of the river Teifi), CwmcouLlandygwydd and Ponthirwaun. The council is home to over 1600 people (2011 Census).


Beulah Community Council, Ceredigion

Dyddiad y cyfarfod nesaf:  3ydd o Feh 24                   7-30yh Festri  Beulah

Er mwyn agor dogfennau efallai bydd rhaid i chi lawr-lwytho DROPBOX

.

Agenda 03.06.24.docx

Date of next meeting: 3rd  of  June  24                    7-30pm Beulah Vestry

To open documents you might need to download a copy of DROPBOX

Ymgynghoriad Etholaethol

Ymgynghoriad Etholaethol.pdf

Electoral Review

Electoral Review.pdf

Lluniau o'r fro                                                                                                          Places around the community

Ward Beulah                                                                                                                                     Beulah Ward