Dyma ychydig o fanylion Betws Ifan, Cyngor Cymuned Beulah, Ceredigion. Here are some details of Betws Ifan, Cyngor Cymuned Beulah, Ceredigion.

Betws Ifan

Pentref bychan yn sir Ceredigion yw Betws Ifan. Fe'i lleolir yn ne'r sir, tua hanner ffordd rhwng Castell Newydd ac Aberporth.

Mae yn y pentref hen eglwys, neuadd y pentref a becws lleol.

Betws Ifan  is a small village located in the south of Ceredigion. It lies about half way between Newcastle Emlyn and Aberporth.

The village has an old Church, a village hall and a local bakery.