Cofnodion

Cliciwch un o'r botymau glas L/D i lawrlwytho cofnod o un o'r cyfarfodydd. Efallai bydd rhaid lawr-lwytho copi o DROPBOX cyn iddo weithio.

Minutes

Click one of the blue buttons L/D to download a copy of the minutes. Possibly you might need to download a copy of DROPBOX to enable you to do this.

Ebrill April 17.docx
Mai May 17.docx
Meh June 17.docx
Gorff Jul 17.docx
Medi Sept 17.docx
Hyd Oct 17.docx
Tach Nov 17 .docx
Ion Jan 18 .docx
Chwe Feb 18.docx
Maw March 18.docx
Ebrill April 18.docx
Mai : May 18.docx
Meh June 18.docx
Gorff July 18.docx
Medi Sept 18.docx
Hyd-Oct 18.docx
Tach Nov 18.docx
Ion - Jan 19.docx
Chwe - Feb 19.doc
Mawr - March 19.doc
Ebrill - April 19.doc
Mai - May 19.doc
Meh - June 19.doc
Gorff - July 19.doc
Medi - Sept 19.doc
Chwef-Feb 20.docx
Mehef-June21.docx
Ion-Jan 22.docx
Mai - May 22.docx
Hyd-Oct 22.docx
27 Chwef - Chwef 27 23.docx
31 Gorff - 31 July 23.docx
8 Ion - 8 Jan 24.docx
Hyd - Oct 19.doc
Maw-Mar 21.docx
Gorff-July 21.docx
Ion B- Jan B 22.docx
Meh - June 22.docx
Tach - Nov 22.docx
27 Maw - Mar 27 23.docx
25 Medi - Sept 25 - 23.docx
29 Ion - 29 Jan 24.docx
Tach-Nov 19.docx
Ebrill-April 21.docx
Medi-Sept 21.docx
Chwe - Feb 22.docx
Gorff - July 22 .doc
9 Ion - Jan 9 23.docx
24 Ebrill - 24 April 23.docx
30 Hydref - 30 Oct -23.docx
26 Chwe - 26 Feb 24.docx
Ion-Jan 20.docx
Mai:May 21.docx
Tach-Nov 21.docx
Maw - Mrch 22.docx
Medi - Sept 22.docx
30 Ion - Jan 30.docx
26 Meh - 26 June 23.docx
4 Rhag - 4 Dec 23.docx
25 Maw - 25 Mar 24.docx

Hysbysiadau                                                                                                      Notices

Hysbys Awdit 19-20.docx
Hysbys Awdit 21-22.docx
Lwfans Aelodau 23.PDF
Hysbys Awdit Notice 20-21.docx
Audit Wales Notice 21-22.docx
Lwfans Aelodau 23.PDF
Hysbys Awdit Notice 20-21.docx
Swydd Clerc - Clerk post.doc
Awdit Cymru - Wales Audit 23.docx
Audit Wales Notice Amend 20-21.docx
Awdit 22-23.pdf

Cyfrifon                                                                                      Accounts

Cyfrfion-Accounts 1819.pdf
Cyfrifon-Accounts 1920.pdf
Cyfrifon-Accounts 2021.pdf