Bryngwyn

Mae pentref Bryngwyn yn cynnwys tua 95 o dai preifat. Ar sgwar y pentref mae Capel yr Annibynwyr a festri’r capel cyfagos. Mae Clwb Ffermwyr Ieuainc Bryngwyn yn cyfarfod yn y Festri i gynnal cyfarfodydd misol. Ar gyrion y Pentref mae yna stordy dodrefn ail-law.

The village of Bryngwyn has around 95 private homes. On the village square there is an Independent Chapel and a nearby chapel vestry. Bryngwyn Young Farmer’s Club hold a monthly meeting in the vestry. On the outskirts of the village there is a furniture warehouse.