Cenarth

Pentref hanesyddol sy'n gorwedd ar ddwylan yr afon Teifi (Ceredigion a Sir Gâr). Ar un tro am bysgota eog o gorwg neu am ddipio defaid yn yr afon. Mae yna nifer o fannau i fwyta, capel ac eglwys, ysgol gynradd, Amguedda Corwglau Cenedlaethol, meysydd carafannau a gwyliau, siop a gorsaf betrol a garej trwsio ceir.

An historic village lying on both banks of the river Teifi (Ceredigion and Carmarthenshire). Once well known for fishing for Salmon from coracles and sheep dipping in the river. There are numerous places to eat, a chapel and a church, a primary school, National Coracle Museum, camping and holiday parks, a shop and filling station and a vehicle repair garage.