Aelodau'r Cyngor

Dyma restr o'r cynghorwyr gyda'r ardaloedd maent yn cynrychioli.

Council Members

Here is a list of the councillors with the areas that they represent


Ward Llandygwydd – 4 Cynghorwr

D Chris R James   Glyn-y-coed, Cenarth, C.N.Emlyn SA38 9JP
Rhidian Lewis     Coedycwm Uchaf, Cwmcou, C.N.Emlyn SA38 9PQ


Ward Beulah – 4 Cynghorwr/Councillors

Llion Wyn Davies, Hendrefwyn, Beulah, C.N.Emlyn SA38 9QN

Rhiannon Elias, Beulah, C.N.Emlyn SA38 9QEWard Betws Ifan – 3 Cynghorwr

Hazel Davies, Pantybwla, Bryngwyn, C.N.Emlyn,  SA38 9PL

Ann Evans. Alltybryn, Beulah, C.N.Emlyn SA38 9QH

Ward Bryngwyn – 2 Gynhorwr/Councillors

Margaret Evans, Cilfallen, Cwmcou, C.N.Emlyn, SA38 9PY


Cysylltu:

Ffoniwch yn uniongyrchol drwy'r Clerc:

Catrin Jones:

Penlan fach, Llandygwydd, Cardigan, SA43 2RB

Ffôn/Phone  01239 682280

email: beulahcommunitycouncil@gmail.com
neu eich

Cynghorydd Sir:

D Chris R James   Glyn-y-coed, Cenarth, C.N.Emlyn SA38 9JP

chris.james@ceredigion.llyw.cymru


neu gysylltwch gyda aelodau unigol:


Chris James           chris.james@ceredigion.llyw.cymru
Rhidian Lewis         rhidian.lewis@zen.co.uk
Catrin Jones           catrinj62@gmail.com
Lyndon Lloyd          01239 811092
Bethan Jones         wbjonesmeb@btinternet.com

Rhiannon Elias       rhiannon.elias@btinternet.com

Llandygwydd Ward - 4 Councillors
Beulah Ward - 4 councillors

W D Lyndon Lloyd, Penglais, Beulah, C.N.Emlyn  SA38 9QE

Thomas Teifi Jenkins Blaenrhodyn, Beulah, C.N.Emlyn,  SA38 9QEBetws Ifan Ward - 3 Councillors

J.G. Lyn Evans, Llysywawr, Bryngwyn, C.N.Emlyn, SA38 9PLBryngwyn Ward - 2 Councillors

Bethan Jones, Delfryn, Bryngwyn, C.N.Emlyn, SA38 9PJ


Communication

Phone the Clerk directly:

Catrin Jones:

Penlan fach, Llandygwydd, Cardigan, SA43 2RB

01239 682280

email: beulahcommunitycouncil@gmail.com
or your

County Councillor:

D Chris R James   Glyn-y-coed, Cenarth, C.N.Emlyn SA38 9JP

chris.james@ceredigion.llyw.cymru


or with individual members:


Llion Davies      lwdavies@hotmail.com
Teifi Jenkins       01239 810732
Lyn Evans          01239 710708
Hazel Davies     hazel.davies20@gmail.com
Ann Evans         annreesevans@gmail.com
Margaret Evans margedevabs@icloud.com